PALVELUEHDOT

Yleiset sopimusehdot - kuluttajat

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä syntyy, kun asiakas hyväksyy hänelle annetun tarjouksen ja yritys vahvistaa sopimuksen syntymisen.

Muuttopalvelu ei sisällä seuraavia palveluita, paitsi jos näin on erikseen sovittu:

kalusteiden ja kodinkoneiden irrotukset/kiinnitykset, sekä kalusteiden purku/kasaus.

kiinteistön pintojen suojaaminen

arvoesineiden kuljetus

pianojen tai muiden raskaiden esineiden siirrot

vaaraa aiheuttavien esineiden kuljetus esim. räjähteet tai syövyttävät aineet (asiakas on velvollinen korvaamaan yritykselle aiheutuneet vahingot, jos vaaraa aiheuttavista esineistä tai aineista ei ilmoiteta.)

siivous

muuttolaatikot

Velvollisuudet

Asiakkaan pitää kertoa seikoista, joilla voi olla merkitystä muuton suorittamisessa:

irtaimiston määrä, pinta-alat sekä varastotilat

sisäänajotie ja hissien toimivuus (jos hissi ei toimi, ja meille on ilmoitettu, että hissi on käytössä, veloitamme 100€-200€ lisämaksun, riippuen kerroksesta)

tavaramäärän lisääntyminen, irtaimiston määräarvion jälkeen

Yrityksellä on salassapitovelvollisuus tiedoista, esineistä ja niiden arvoista.

Toimeksiannon peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto. Mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää ennen sovittua muuttopäivää. Jos toimeksianto perutaan vähemmän kuin viisi päivää ennen sen alkamista, perimme 70% sovitun tilauksen hinnasta. Jos toimeksianto perutaan samana päivänä tai sen alettua jo perimme täyden hinnan sovitusta tilauksesta.

Muuttoyritys ei ole velvollinen korvaamaan hajonnutta irtaimistoa, pintoja tai muutakaan, jos

esimerkiksi asiakkaan virheellisesti suorittama pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden merkitseminen, asiakkaan antama virheellinen ohjeistus

tavaroita, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen herkkiä pienille vaurioille tai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. kasvit, ruoka, lämpöherkät tavarat, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa)

elektronisiin laitteisiin tulleet vauriot, jotka ovat syntyneet vaikka muuttopalveluyritys on osoittanut riittävää huolellisuutta

esineelle sattunut vahinko johtuu yksinomaan esineen huonosta laadusta. (huono kunto, väärin kasattu)

Reklamaatio

Reklamaatiot tulee hoitaa 72 tunnin kuluttua muutosta viimeistään, ja niistä tulee antaa ilmoitus kirjallisena tai muuten todistettavasti.

Jos asiakkaan ja muuttopalveluyrityksen välillä tulee erimielisyyksiä, ne hoidetaan ensisijaisesti kahdenkeskisesti ja pyritään pääsemään sopimukseen.